Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Na całym świecie działają organizacje pozarządowe, które stoją na straży przestrzegania praw człowieka. Również w Polsce funkcjonują lokalne organizacje działające na rzecz potrzebujących, jedną z nich jest Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. Działa ona nieprzerwanie od ponad dekady, została bowiem założona w 2002 roku w Krakowie. Głównym celem tej organizacji pożytku publicznego jest pomoc dyskryminowanym osobom.

Do Centrum mogą zgłaszać się osoby ubogie, ofiary przemocy domowej oraz cudzoziemcy, by uzyskać pomoc prawną, która zazwyczaj jest bardzo kosztowna. Ponadto organizacja monitoruje czy są respektowane standardy praw człowieka i w razie potrzeby, interweniuje u odpowiednich organów. A dzięki specjalnym projektom badawczym i edukacyjnym wpływa na opinię publiczną. Patronem organizacji została dr Halina Nieć, która była wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz działaczką na rzecz praw człowieka. To właśnie z jej inicjatywy postanowiono założyć w Krakowie taką organizację. Po jej śmierci, by uczcić pamięć założycielki, zmieniono nazwę na Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. Obecnie funkcję prezesa zarządu pełni Katarzyna Przybysławska. Cała organizacja zatrudnia 10 pracowników, przede wszystkim specjalistów z dziedziny prawnej. Na rzecz centrum pracują również wolontariusze. Organizacja finansowana jest z różnych dotacji oraz datków od prywatnych sponsorów. 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Misją Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest przede wszystkim bezpłatna pomoc prawna. Przedstawiciele organizacji reprezentują osobę pokrzywdzoną przed instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Innym celem Centrum jest prowadzenie różnorodnych akcji, które mają wpłynąć na podniesienie standardów ochrony praw człowieka oraz zwiększyć świadomość społeczną. Dzięki współpracy z międzynarodowymi organizacjami można rozszerzyć działalność na inne regiony. Jest to szczególnie ważne w przypadku ogromnego problemu, jakim jest handel ludźmi, z którym Centrum silnie walczy poprzez różnorodne akcje i rozmowy z przedstawicielami władz.

Warto też wymienić płaszczyzny, na jakich swoją działalność prowadzi Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć:

  1. Po pierwsze ochrona praw człowieka, zwłaszcza w przypadku osób z marginesu społecznego.

  2. Po drugie, bezpłatna pomoc prawna, o którą w Polsce jest bardzo trudno.

  3. Po trzecie, kontrola przestrzegania praw człowieka poprzez wizytacje i reporty.

  4. Po czwarte, projekty badawcze będące formą edukacji społecznej.

  5. Po piąte, kampanie społeczne jako swobodny dialog z różnymi grupami społecznymi i instytucjami oraz sposób na tworzenie poczucia wspólnoty.

Dzięki dużej rozpiętości działań, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć prężnie się rozwija i daje szanse na lepsze życie osobom, które zostały dotknięte poważnymi problemami, a ze względu na brak środków finansowych nie mogą samodzielnie temu przeciwdziałać.