Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Jedną z najbardziej znanych organizacji humanitarnych, będącej swoistym symbolem pomocy bliźniemu jest oczywiście Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (ang. nazwa to International Red Cross and Red Crescent Movement). Na całym świecie dla tego ruchu pracuje prawie 100 milionów wolontariuszy, co niewątpliwie potwierdza jej wyjątkowy wpływ na ludzi.

Statutowym celem Czerwonego Krzyża jest ochrona ludzkiego życia na każdej płaszczyźnie. Mimo iż często używa się nazwy „Międzynarodowy Czerwony Krzyż” jako nazwy organizacji, nie jest to niezgodne z prawdą, ponieważ Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca tworzy kilkanaście organizacji o podobnych założeniach. Należą do nich m.in.:

  • Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC), który dba o tereny objęte konfliktem zbrojnym,

  • Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC),

  • Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca oraz Czerwonej Gwiazdy Dawidowej (działa w Izraelu).

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża

Zadaniem Ruchu jest stworzenie warunków dla wszystkich ludzi na świecie, aby mieli poczucie szacunku i bezpieczeństwa, dlatego też jakakolwiek dyskryminacja rasowa, klasowa, religijna, narodowościowa bądź polityczna, musi być zwalczona. MKCK zapewnia wszelką pomoc humanitarną ofiarom wojny i przemocy. Swoją działalność prowadzi przy ścisłej współpracy z rządami danego państwa, dzięki czemu może efektownej pomagać tym najbardziej potrzebującym. Misja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to ochrona ludzi przed cierpieniem, którego przyczyną może być wojna lub dyskryminacja. Szczególną opieką wolontariusze organizacji otaczają ludzi, żyjących w miejscu konfliktu zbrojnego. Ponadto pomagają chorym i ubogim, którym często brakuje podstawowych artykułów.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca posiada własne zasady, które wytaczają kierunki działalności. Wśród tych reguł jest humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność oraz powszechność. Wszystkie te zasady mają być pomocne przy realizowaniu celów organizacji, do jakich należy m.in. opieka nad rannymi i  chorymi, wsparcie ofiar klęsk żywiołowych oraz wypadków. Ponadto Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc opiekuje się uchodźcami, organizuje kursy ratownicze i szkolenia oraz akcje krwiodawstwa. Czerwony Krzyż stworzył szwajcarski filantrop Henri Dunant w 1863 roku. Szwajcar przeżył szok, gdy ujrzał pobojowisko wielkiej bitwy pod Solferino, gdzie pozostawiono wielu rannych na pewną śmierć. Wówczas postanowił stworzyć organizację, która zadba o bezbronnych i będzie nieść pomoc wszystkim tym, którzy tego potrzebują.

Organizacja została wielokrotnie doceniona za swoją działalność. Jedną z najważniejszych nagród była pokojowa nagroda Nobla, którą Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc otrzymał aż cztery razy. Po raz pierwszy było to w 1901 roku, kiedy to nagrodzono założyciela Ruchu, Henriego Dunanta. Natomiast sama organizacja została wyróżniona w latach 1917, 1944 i 1963.