Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Każdego roku słyszy się o nieprzestrzeganiu praw człowieka oraz nieetycznych i niemoralnych procederach, które spotykają ludzi na całym świecie. Obroną praw człowieka, oprócz oczywiście sądów i Policji, zajmują się różne stowarzyszenia i fundacje, które poprzez pomoc przy sprawach sądowych, działania informacje i akcje społeczne, unaoczniają współczesne problemy. Jedną z takich organizacji jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która powstała w 1989 roku. Została ona powołana do życia z inicjatywy Komitetu Helsińskiego. Aktualnie jest to największa i najbardziej doświadczona tego typu organizacja pozarządowa, funkcjonująca na terenie Polski.  

Helsińska Fundacja Praw Człowieka swoją siedzibę ma w Warszawie. Zanim została powołana w polskich podziemiach przez siedem lat działał Komitet Helsiński, który stał na straży praw człowieka. Dopiero po zmianie ustroju w Polsce, zdecydowano się na oficjalne stworzenie całkowicie niezależnej organizacji, której celem będzie szeroka edukacja oraz badania dotyczące praw człowieka. Środki na jej działalność są pozyskiwane od prywatnych sponsorów oraz różnych instytucji i podobnych organizacji, np. OBWE, Ford Fundation, Freedom Mouse.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka działa na kilku płaszczyznach. W zakresie jej obowiązków jest monitorowanie działalności instytucji, mających zadbać o praworządność na danym terenie. Do Fundacji można zgłosić się po poradę w kwestii praw człowieka oraz w celu poprowadzenia akcji informacyjnej lub tematycznego happeningu. Organizacja współpracuje bowiem z ONZ, Radą Europy, UNESCO, Międzynarodowym Instytutem Praw Człowieka w Strasburgu i wieloma innymi organizacjami pozarządowymi. Ponadto Fundacja zajmuje się prowadzeniem spraw sądowych dotyczących łamania praw człowieka.  

Rocznie Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymuje tysiące listów z informacjami o naruszania praw człowieka. Każde podejrzenie sprawdzane jest przez specjalny dział organizacji i w razie stwierdzenia złamania praw, sprawa kierowana jest do odpowiedniego organu. Podobnie Fundacja wspiera cudzoziemców, uchodźców oraz mniejszości narodowe i seksualne, które mogą być dyskryminowane, co również oznacza naruszenie obowiązujących praw człowieka, opisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dlatego też Fundacja ściśle współpracuje z Komendą Główną Policji oraz radcami prawnymi.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi także Szkołę Praw Człowieka, a jej absolwenci pracują na rzecz Fundacji w charakterze wolontariuszy. Mają dzięki temu okazję pomagać przy wyjaśnianiu spraw sądowych, mogą też prowadzić obserwacje całego procesu sądowego oraz uczestniczyć w wizytach w zakładach karnych. Warto też dodać, że Polski Komitet Helsiński, który później przekształcił się w Helsińską Fundację Praw Człowieka, działał z ramienia Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Prawa Człowieka. Organizację o skróconej nazwie IHF utworzono w 1982 roku i koordynowała ona prace swoich komitetów w 20 państwach Europy.